Datasett: Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations. (1961)

Variabel heurentretien: Heure de l'entretien

Spørsmålstekst

Date et heure de l'entretien :
Heure de l'entretien

Verdiar Kategoriar N
0 4
 0,1%
1 Avant 12h. 367
 10,6%
2 12 et 13h. 271
 7,8%
3 14 et 15h. 374
 10,8%
4 16 et 17h. 549
 15,8%
5 18 et 19h. 1114
 32,1%
6 20h. et après 545
 15,7%
_ Indéterminé 245
 7,1%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 3469
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.