Datasett: Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations. (1961)

Variabel q5c9: Changement de profession à la dernière arrivée dans la région parisienne

Spørsmålstekst

5. c) Quelles professions avez-vous exercées et quand en avez-vous changé ?
Changement de profession à la dernière arrivée dans la région parisienne

Etter spørsmålstekst

Pour les personnes nées dans la région parisienne, passer directement à la question 15

Verdiar Kategoriar N
0 Indéterminé 11
 0,3%
1 Changement de groupe socio-professionnel 52
 1,5%
2 Sans changement de groupe, il y a changement de catégorie socio-professionnelle 8
 0,2%
3 Même catégorie socio-professionnelle 148
 4,3%
4 Pas de profession avant l'arrivée, une profession au moins a été exercée après l'arrivée 56
 1,6%
5 Une profession au moins a été exercée avant l'arrivée, pas de profession après l'arrivée 15
 0,4%
6 N'a jamais exercé de profession 62
 1,8%
X Une seule arrivée 3078
 88,6%
_ Comparaison indéterminée 43
 1,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 3473
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.