Datasett: Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations. (1961)

Variabel q5c5: Age au changement de la troisième à la quatrième profession

Spørsmålstekst

5. c) Quelles professions avez-vous exercées et quand en avez-vous changé ?
Age au changement de la troisième à la quatrième profession

Etter spørsmålstekst

Pour les personnes nées dans la région parisienne, passer directement à la question 15

Verdiar Kategoriar N
11 11 ans 1
 0,0%
16 16 ans 1
 0,0%
18 18 ans 3
 0,1%
19 19 ans 1
 0,0%
20 20 ans 5
 0,1%
21 21 ans 7
 0,2%
22 22 ans 3
 0,1%
23 23 ans 4
 0,1%
24 24 ans 3
 0,1%
25 25 ans 4
 0,1%
26 26 ans 6
 0,2%
27 27 ans 7
 0,2%
28 28 ans 8
 0,2%
29 29 ans 8
 0,2%
30 30 ans 2
 0,1%
31 31 ans 5
 0,1%
32 32 ans 1
 0,0%
33 33 ans 5
 0,1%
37 37 ans 1
 0,0%
38 38 ans 5
 0,1%
39 39 ans 6
 0,2%
40 40 ans 3
 0,1%
41 41 ans 2
 0,1%
42 42 ans 2
 0,1%
43 43 ans 3
 0,1%
44 44 ans 2
 0,1%
45 45 ans 2
 0,1%
46 46 ans 3
 0,1%
50 50 ans 1
 0,0%
51 51 ans 1
 0,0%
52 52 ans 4
 0,1%
53 53 ans 1
 0,0%
54 54 ans 1
 0,0%
55 55 ans 2
 0,1%
56 56 ans 2
 0,1%
81 81 ans 1
 0,0%
XX Pas de troisième profession 3347
 96,3%
__ Indéterminé 11
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 3474
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.