Datasett: Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations. (1961)

Variabel q4d: Diplôme le plus élevé

Spørsmålstekst

4. d) Quels diplômes avez-vous ?

Verdiar Kategoriar N
0 Pas de diplôme 1066
 30,7%
1 C.E.P. 1215
 35,0%
2 C.A.P. 170
 4,9%
3 Brevet (B.E.P.C.) 326
 9,4%
4 Baccalauréat 172
 5,0%
5 Licence, doctorat, diplôme de grandes écoles 279
 8,0%
6 Autres diplômes 202
 5,8%
_ Indéterminé 44
 1,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 3474
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.