Datasett: Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations. (1961)

Variabelgruppe: 15. Le conjoint

Variablar

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.