Datasett: Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations. (1961)

Variabel q15c: Situation de la localité de résidence du conjoint avant le mariage par rapport à celle de l'enquêté

Skildrande tekst

Situation de la localité de résidence du conjoint avant le mariage par rapport à la localité de résidence avant le mariage de la personne interrogée

Verdiar Kategoriar N
1 Même commune 1482
 42,7%
2 Même département, communes différentes 590
 17,0%
3 Département de résidence avant le mariage du conjoint limitrophe du département de résidence avant le mariage de la personne interrogée 209
 6,0%
4 Autre département 610
 17,6%
5 Une des localités de résidence avant le mariage est hors France métropolitaine 42
 1,2%
6 Les deux localités de résidence avant le mariage sont hors France métropolitaine 14
 0,4%
X Indéterminé 31
 0,9%
_ Pas de conjoint 492
 14,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 3470
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.