Datasett: Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations. (1961)

Variabel q15b2: Situation de la localité de naissance du conjoint par rapport à celle de l'enquêté

Skildrande tekst

Situation de la localité de naissance du conjoint, par rapport à la localité de naissance de la personne interrogée

Verdiar Kategoriar N
1 Même commune 185
 5,3%
2 Même département, communes différentes 451
 13,0%
3 Département de naissance du conjoint limitrophe du département de naissance de la personne interrogée 280
 8,1%
4 Autre département 1966
 56,7%
5 Une des localités de naissance est hors France métropolitaine 108
 3,1%
6 Les deux localités de naissance sont hors France métropolitaine 2
 0,1%
X Indéterminé 11
 0,3%
_ Pas de conjoint 467
 13,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 3470
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.