Datasett: Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations. (1961)

Variabel q15b1: Année de naissance du conjoint

Spørsmålstekst

15. b) Quelle est sa date de naissance ?
Année

Verdiar Kategoriar N
00 1900 31
 0,9%
01 1901 47
 1,4%
02 1902 44
 1,3%
03 1903 59
 1,7%
04 1904 60
 1,7%
05 1905 59
 1,7%
06 1906 56
 1,6%
07 1907 80
 2,3%
08 1908 75
 2,2%
09 1909 52
 1,5%
10 1910 77
 2,2%
11 1911 74
 2,1%
12 1912 80
 2,3%
13 1913 69
 2,0%
14 1914 83
 2,4%
15 1915 62
 1,8%
16 1916 54
 1,6%
17 1917 61
 1,8%
18 1918 55
 1,6%
19 1919 57
 1,6%
20 1920 112
 3,2%
21 1921 128
 3,7%
22 1922 89
 2,6%
23 1923 102
 2,9%
24 1924 107
 3,1%
25 1925 108
 3,1%
26 1926 102
 2,9%
27 1927 108
 3,1%
28 1928 91
 2,6%
29 1929 92
 2,7%
30 1930 99
 2,9%
31 1931 105
 3,0%
32 1932 82
 2,4%
33 1933 71
 2,0%
34 1934 51
 1,5%
35 1935 64
 1,8%
36 1936 44
 1,3%
37 1937 25
 0,7%
38 1938 16
 0,5%
39 1939 13
 0,4%
40 1940 8
 0,2%
41 1941 6
 0,2%
42 1942 4
 0,1%
70 1870 1
 0,0%
76 1876 1
 0,0%
80 1880 2
 0,1%
85 1885 1
 0,0%
86 1886 1
 0,0%
87 1887 1
 0,0%
88 1886 2
 0,1%
89 1887 3
 0,1%
90 1888 2
 0,1%
91 1889 6
 0,2%
92 1890 5
 0,1%
93 1891 3
 0,1%
94 1892 8
 0,2%
95 1893 6
 0,2%
96 1896 13
 0,4%
97 1897 22
 0,6%
98 1898 11
 0,3%
99 1899 20
 0,6%
__ Pas de conjoint ou indéterminé 500
 14,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 3470
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.