Datasett: Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations. (1961)

Variabel q15e2: Age du conjoint à la première arrivée dans la région parisienne

Spørsmålstekst

15. e) En quelle année et à quel âge votre conjoint est-il venu s'installer pour la première fois dans la région parisienne ?
Age

Verdiar Kategoriar N
00 Moins d'un an 27
 0,8%
01 1 an 26
 0,7%
02 2 ans 20
 0,6%
03 3 ans 17
 0,5%
04 4 ans 14
 0,4%
05 5 ans 17
 0,5%
06 6 ans 13
 0,4%
07 7 ans 16
 0,5%
08 8 ans 5
 0,1%
09 9 ans 9
 0,3%
10 10 ans 19
 0,5%
11 11 ans 14
 0,4%
12 12 ans 11
 0,3%
13 13 ans 13
 0,4%
14 14 ans 23
 0,7%
15 15 ans 31
 0,9%
16 16 ans 40
 1,2%
17 17 ans 45
 1,3%
18 18 ans 77
 2,2%
19 19 ans 79
 2,3%
20 20 ans 112
 3,2%
21 21 ans 88
 2,5%
22 22 ans 113
 3,3%
23 23 ans 123
 3,5%
24 24 ans 117
 3,4%
25 25 ans 87
 2,5%
26 26 ans 73
 2,1%
27 27 ans 65
 1,9%
28 28 ans 55
 1,6%
29 29 ans 44
 1,3%
30 30 ans 55
 1,6%
31 31 ans 46
 1,3%
32 32 ans 40
 1,2%
33 33 ans 38
 1,1%
34 34 ans 24
 0,7%
35 35 ans 26
 0,7%
36 36 ans 23
 0,7%
37 37 ans 13
 0,4%
38 38 ans 15
 0,4%
39 39 ans 20
 0,6%
40 40 ans 19
 0,5%
41 41 ans 13
 0,4%
42 42 ans 5
 0,1%
43 43 ans 7
 0,2%
44 44 ans 5
 0,1%
45 45 ans 9
 0,3%
46 46 ans 6
 0,2%
47 47 ans 3
 0,1%
48 48 ans 7
 0,2%
49 49 ans 6
 0,2%
50 50 ans 3
 0,1%
51 51 ans 1
 0,0%
52 52 ans 2
 0,1%
53 53 ans 2
 0,1%
54 54 ans 2
 0,1%
58 58 ans 1
 0,0%
59 59 ans 1
 0,0%
60 60 ans 1
 0,0%
65 65 ans 1
 0,0%
XX Pas de conjoint 441
 12,7%
X_ Le conjoint n'est jamais venu dans la région parisienne 54
 1,6%
_X Le conjoint est né dans la région parisienne 976
 28,1%
__ Age indéterminé 212
 6,1%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 3470
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Si le conjoint est né en province et si le ménage est venu séparément dans la région parisienne :

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.