Datasett: Enquête nationale sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire (1965)

Variabel E_STRATE: Sous-strates

Skildrande tekst

Sous-strates du plan de sondage

Verdiar Kategoriar N
00 Erreur 40
 0,0%
000 Information absente ou sans K1 151
 0,1%
001 Primaire rural, 80% et + prof. agri 1069
 0,9%
002 Primaire rural, 60-79,9% prof. agri 5120
 4,1%
003 Primaire rural, 40 à 59,9% prof. agri 3868
 3,1%
004 Primaire rural, 20 à 39,9% prof. agri 3805
 3,1%
005 Primaire rural, - de 20% prof. agri 2242
 1,8%
006 Erreur, sans K1 157
 0,1%
007 Erreur, sans K1 79
 0,1%
008 Erreur, sans K1 124
 0,1%
009 Erreur, sans K1 31
 0,0%
00_ Erreur 18
 0,0%
01 Lycée public Paris ville (général ou technique) 1093
 0,9%
011 Lycée général public, Sud-Ouest 1528
 1,2%
012 LycGénPub, Sud-Est, petites villes 1728
 1,4%
013 LycGénPub, Sud-Est, grandes villes 1192
 1,0%
014 LycGénPub, Nord-Est, petites villes 1660
 1,3%
015 LycGénPub, Nord-Est, grandes  villes 1148
 0,9%
016 LycGénPub, Nord-Ouest, petites villes 1141
 0,9%
017 LycGénPub, Nord-Ouest, grandes villes 1124
 0,9%
018 Lycée général public, Nord 1130
 0,9%
01_ Lycée général public, banlieue parisienne 1104
 0,9%
02 Lycée technique public, Paris 3
 0,0%
020 Lycée technique public, Banlieue 622
 0,5%
031 CEG public, Bourgogne, petites villes 406
 0,3%
032 CEG public, Bourgogne, moy. villes 483
 0,4%
033 CEG public, Bourgogne, grandes villes 599
 0,5%
034 CEG public, Languedoc, petites villes 238
 0,2%
035 CEG public, Languedoc, moy. villes 451
 0,4%
036 CEG public, Languedoc, grandes villes 751
 0,6%
037 CEG public, Alpes, petites villes 419
 0,3%
038 CEG public, Alpes, moy. villes 429
 0,3%
039 CEG public, Alpes, grandes villes 568
 0,5%
03_ CEG public, Banlieue 31
 0,0%
040 CEG public, Lorraine, petites villes 431
 0,3%
041 CEG public, Lorraine, moy. villes 577
 0,5%
042 CEG public, Lorraine, grandes villes 941
 0,8%
043 CEG public, Aquitaine, petites villes 398
 0,3%
044 CEG public, Aquitaine, moy. villes 597
 0,5%
045 CEG public, Aquitaine, grandes villes 1041
 0,8%
046 CEG public, Bretagne, petites villes 437
 0,4%
047 CEG public, Bretagne, petites villes 524
 0,4%
048 CEG public, Bretagne, moy. villes 563
 0,5%
049 CEG public, Bretagne, grandes villes 833
 0,7%
05 CEG public, Paris 1042
 0,8%
051 CEG public, Poitou, petites villes 448
 0,4%
052 CEG public, Poitou, moy. villes 663
 0,5%
053 CEG public, Poitou, grandes villes 744
 0,6%
054 CEG public, Nord, petites villes 278
 0,2%
055 CEG public, Nord, moy. villes 581
 0,5%
056 CEG public, Nord, moy. villes 704
 0,6%
057 CEG public, Nord, moy. villes 871
 0,7%
058 CEG public, Nord, grandes villes 673
 0,5%
05_ CEG public, banlieue parisienne 2339
 1,9%
06 Secondaire long privé, Paris 447
 0,4%
060 Secondaire long privé, chemin 10 22
 0,0%
061 Secondaire long privé, chemin 1 598
 0,5%
062 Secondaire long privé, chemin 2 576
 0,5%
063 Secondaire long privé, chemin 3 654
 0,5%
064 Secondaire long privé, chemin 4 731
 0,6%
065 Secondaire long privé, chemin 5 285
 0,2%
066 Secondaire long privé, chemin 6 332
 0,3%
067 Secondaire long privé, chemin 7 689
 0,6%
068 Secondaire long privé, chemin 8 371
 0,3%
069 Secondaire long privé, chemin 9 625
 0,5%
06_ Secondaire long privé, Banlieue 288
 0,2%
070 Technique long privé, chemin 10 228
 0,2%
072 Technique long privé, chemin 2 25
 0,0%
076 Technique long privé, chemin 6 5
 0,0%
077 Technique long privé, chemin 7 24
 0,0%
078 Technique long privé, chemin 8 68
 0,1%
079 Technique long privé, chemin 9 15
 0,0%
08 Collège (CEG ou CC) privé, Paris 63
 0,1%
081 Collège (CEG ou CC) privé, chemin 1 738
 0,6%
082 Collège (CEG ou CC) privé, chemin 2 480
 0,4%
083 Collège (CEG ou CC) privé, chemin 3 380
 0,3%
084 Collège (CEG ou CC) privé, chemin 4 200
 0,2%
085 Collège (CEG ou CC) privé, chemin 5 543
 0,4%
086 Collège (CEG ou CC) privé, chemin 6 137
 0,1%
087 Collège (CEG ou CC) privé, chemin 7 107
 0,1%
088 Collège (CEG ou CC) privé, chemin 8 127
 0,1%
089 Collège (CEG ou CC) privé, chemin 9 258
 0,2%
08_ Collège (CEG ou CC) privé, Banlieue parisienne 194
 0,2%
099 Erreur 50
 0,0%
100 PrimUrbPublic, Paris, strate public 10048
 8,1%
101 PrimUrbPublic, Paris, strate mêlée 23216
 18,8%
102 Erreur 2
 0,0%
105 Primaire urbain public, Sud-Ouest 1285
 1,0%
106 Primaire urbain public, Sud-Est 4005
 3,2%
107 Primaire urbain public, Est 4369
 3,5%
108 Primaire urbain public, Ouest 3043
 2,5%
109 Primaire urbain public, Nord 4332
 3,5%
110 Erreur 1
 0,0%
112 PrimUrbPrivé, Paris, strate mêlée 10510
 8,5%
113 PrimUrbPrivé, Paris, strate privé 963
 0,8%
115 Primaire urbain privé, Sud-Ouest 366
 0,3%
116 Primaire urbain privé, Sud-Est 639
 0,5%
117 Primaire urbain privé, Est 442
 0,4%
118 Primaire urbain privé, Ouest 971
 0,8%
119 Primaire urbain privé, Nord 653
 0,5%
ww Sans informations issues des fichiers F1 et F3 293
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 123635
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.