Datasett: Enquête nationale sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire (1965)

Variabel E_NUMERO: Identifiant

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 123635
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.