Datasett: Enquête nationale sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire (1965)

Variabel K2_NV: Note brute verbale du cahier 2 (34 items)

Verdiar Kategoriar N
0 301
 1,1%
1 215
 0,8%
2 243
 0,9%
3 381
 1,4%
4 487
 1,8%
5 578
 2,1%
6 693
 2,5%
7 753
 2,7%
8 810
 2,9%
9 937
 3,4%
10 954
 3,5%
11 932
 3,4%
12 1023
 3,7%
13 1027
 3,7%
14 1111
 4,0%
15 1123
 4,1%
16 1178
 4,3%
17 1229
 4,5%
18 1207
 4,4%
19 1253
 4,6%
20 1284
 4,7%
21 1218
 4,4%
22 1148
 4,2%
23 1194
 4,3%
24 1073
 3,9%
25 1038
 3,8%
26 982
 3,6%
27 852
 3,1%
28 746
 2,7%
29 591
 2,1%
30 428
 1,6%
31 323
 1,2%
32 137
 0,5%
33 60
 0,2%
34 13
 0,0%
Sysmiss 96113

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 27522
Manglande tilfelle 96113
Minimum 0.0
Maksimum 34.0
Gjennomsnitt 16.932
Standardavvik 7.656
Denne variabelen er numerisk

Univers

Si B2_CAHI en 2 : l'élève a passé le cahier 2

Notat

Pondérer avec C1_PIB (Poids final pour échantillons partiels avec test)
Somme des notes des sous-tests verbaux du cahier 2 (K2_N3, K2_N4, K2_N6, K2_N8)

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.