Datasett: Enquête nationale sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire (1965)

Variabel K1_N3: Note brute du sous-test 3 du cahier 1 (6 items) : Différence (non verbal)

Verdiar Kategoriar N
0 531
 4,1%
1 682
 5,3%
2 1390
 10,9%
3 3240
 25,3%
4 3864
 30,2%
5 2743
 21,4%
6 349
 2,7%
Sysmiss 110836

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 12799
Manglande tilfelle 110836
Minimum 0.0
Maksimum 6.0
Gjennomsnitt 3.473
Standardavvik 1.37
Denne variabelen er numerisk

Univers

Si B2_CAHI en 1 : l'élève a passé le cahier 1

Notat

Pondérer avec C1_PIB (Poids final pour échantillons partiels avec test)

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.