Datasett: Enquête nationale sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire (1965)

Variabel Q_MARZ: Enfants issus d'un mariage unique ou non

Spørsmålstekst

Tous les enfants que vous venez de citer sont-ils du même mariage ?

Verdiar Kategoriar N
0 Données manquantes 808
 0,7%
1 Mariage unique + NR + enfant unique 98774
 79,9%
2 Enfants pas du même mariage 6002
 4,9%
3 Pas de réponse et plusieurs enfants 12383
 10,0%
v Sans infos issues de F3, mais avec infos issues de F1 5375
 4,3%
w Sans informations issues des fichiers F1 et F3 293
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 123635
Manglande tilfelle 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Notat

Variable issue du bulletin familial

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.